• รับตรวจสอบไฟฟ้าประจำปี
 • รับออกแบบติดตั้งตู้เมน ตู้ควบคุม และหม้อแปลง
 • รับออกแบบติดตั้งแสงสว่าง เปลี่ยนโคมไฟ ทั้งในและนอกอาคาร
 • รับออกแบบและติดตั้ง ระบบกราวด์ ระบบล่อฟ้า
 • รับออกแบบติดตั้งเดินท่อไฟฟ้า รางไฟฟ้า และสายไฟฟ้า
 • รับออกแบบติดตั้งระบบท่อน้ำ ท่อลม ท่อประปา เครื่องจักร
 • รับปรับปรุงซ่อมแซม ท่อน้ำ ท่อประปา และวาล์ว
 • รับทาสี ทั้งภายในและนอกอาคาร
 • รับปรับปรุงแก้ไขห้องน้ำ
 • รับต่อเติมต่างๆ ทั้งภายในและนอกอาคาร
 • รับสร้างลานจอดรถ และทำโครงสร้างเหล็กต่างๆ ตามแบบ
 • รับเทปูนทำฐาน และงานเทปูนทุกชนิด
 • รับปูกระเบื้องและซ่อมแซมต่างๆ
 • PLC
 • Inverter
 • CAT Pump
 • Motor
 • Breaker
 • Circuit Breaker
 • HMI
 • Vacuum
 • สินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
Visitors: 5,136