• ออกแบบและติดตั้งแสงสว่าง ภายในและนอกโรงงาน
 • ติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
 • ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องเชื่อม
 • ติดตั้งวางสายไฟ เช่น ไวร์เวย์ เคเบิ้ล แลดเดอร์
 • ติดตั้งและ Commissions Works สำหรับ Inverters
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ในและนอกโรงงาน
 • จำหน่ายและติดตั้งคอมมิชชั่น อินเวอร์เตอร์
 • จำหน่ายอุปกรณ์แสงสว่าง
 • จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
 • ปรับปรุงระบบประปาในห้องน้ำ
 • ปรับปรุงระบบน้ำเสีย
 • ปรับปรุงงานผิวจราจรในโรงงาน
 • งานก่อสร้างต่อเติมอื่นๆ ในโรงงาน
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า และแสงสว่างทั่วไป
 • งานซ่อมถนน และงานก่อสร้างต่อเติมทั่วไป
 • งานติดตั้ง และปรับปรุงระบบท่อน้ำดับเพลิง
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้า กราวด์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า และปั๊มน้ำ
 • ควบคุมงานระบบโทรศัพท์ CCTV Acces Control Fire Alarm LAN และอัคคีภัย
 • ควบคุมงานระบบประปา น้ำทิ้ง น้ำฝน
 • ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง
 • ออบแบบและติดตั้งระบบโทรทัศน์ และวงจรปิด
 • ควบคุมติดตั้งตู้ distrition board
 • ควบคุมติดตั้งรางไฟฟ้า เช่น ไวร์เวย์ และท่อร้อยสายไฟฟ้า
 • ควบคุมติดตั้งระบบฟ้าผ่า
 • ออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่าง
 • ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า และตู้ควบคุมไฟฟ้า
 • จำหน่ายและติดตั้งระบบแสงสว่างในคลีนิค
 • จำหน่ายและติดตั้งระบบโทรศัพท์ และ CCTV
 • จำหน่ายและติดตั้งตู้ distribution board
 • ติดตั้งรางสายไฟฟ้า เช่น ไวร์เวย์
 • จำหน่ายและติดตั้งระบบ LAN
 • ติดตั้งระบบเครื่องเสียงในคลีนิค
 • งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า
 • งานติดตั้งระบบ LAN, Fiber Option และ โทรศัพท์
 • งานเดินสายไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ
 • งานปรับปรุงท่อไฟฟ้า รางไฟฟ้า
 • จำหน่ายและติดตั้งระบบแสงสว่าง ในและนอกโรงงาน
 • จำหน่ายและติดตั้งตู้ distribution board และตู้ควบคุมมอเตอร์
 • จำหน่ายและติดตั้งอินเวอร์เตอร์li>
 • จำหน่ายระบบ LAN
 • ออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ โรงทราย ส่วนรีดกระจกร้อน ส่วนเย็นและอื่นๆ
 • ออกแบบและติดตั้งระบบเซฟตี้สวิตซ์
 • ออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า และตู้ควบคุมมอเตอร์
 • ออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุม PLC และอื่นๆ
 • ออกแบบและติดตั้งปรับปรุงรางไฟฟ้า ท่อไฟฟ้า
 • จำหน่ายและติดตั้งระบบแสงสว่าง ในและนอกโรงงาน
 • งานปรับปรุงตู้ distribution board
 • ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและลากสายไฟฟ้า
 • เดินสายอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Instrument) เช่น Level Switch
 • ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ากันระเบิดในห้องเคมี
 • ออกแบบและติดตั้งระบบตู้ควบคุมไฟฟา และตู้ควบคุมมอเตอร์
 • ออกแบบและติดตั้งระบบกราวด์ และสายล่อฟ้า
 • ออกแบบและติดตั้งปรับปรุงค่า Power Fuiter
 • ออกแบบและติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำ (ลากสายไฟ เดินท่อไฟ รางแลคเดอร์และอื่นๆ)
 • ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์กันระเบิด (Explosion Proof Equipment)
 • ออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่าง ในและนอกโรงงาน
 • ออกแบบและติดตั้งตู้ distribution board และ ตู้มอเตอร์
 • ออกแบบและติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า และลากสายไฟฟ้า
 • ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมเครื่องจักรรีดพรมทอพรม
 • ออกแบบและติดตั้งแสงสว่าง ในและนอกโรงงาน/li>
 • ออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า และตู้ควบคุมมอเตอร์
 • ติดตั้งระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในโรงงาน
 • ปรับปรุงระบบควบคุม PLC
 • ติดตั้งและปรับปรุงรางไฟฟ้า
 • ลากสายไฟฟ้าใหม่
 • ติดตั้งและเดินสายสำหรับ Instruments
 • จำหน่ายและติดตั้งตู้ distribution board
 • ติดตั้งและเดินสายอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Instrument) เช่น เทอร์โมคัปเปิ้ล
 • ติดตั้งและเดินสายระบบโทรศัพท์
 • ติดตั้งรางสายไฟ เช่น ไวร์เวย์ เคเบิ้ล แลดเดอร์
 • โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า เข้าเครื่องจักร บำบัดสารเคมี
 • งานปรับปรุงระบบกราวด์ หม้อแปลงและระบบกราวด์ ของคอนโดมิเนียม
 • งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 • งานติดตั้งกล้อง CCTV
 • ออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่าง
 • ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้ควบคุม
 • ออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารทั้งหมด
 • สร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ดินเจ้าของ
 • รวมงานก่อสร้างบ้านทั้งหลัง
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และกล้อง CCTV
 • ติดตั้งระบบประปา ระบบน้ำทิ้ง
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • ติดตั้งระบบ Power Plug
 • ติดตั้งระบบแสงสว่าง และตู้ควบคุมไฟฟ้า
 • งานปรับปรุงท่อสายไฟ รางสายไฟ
 • จำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้า สำหรับเครื่องจักรผลิตไฟฟ้า
 • จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง และไฟฟ้าอื่นๆ
 • งานเปลี่ยนวาล์ว Honey Well ด้วยวาล์ว Parker (แบบ Solenoid Valve)
 • งานซ่อมท่อประปารอบโรงงาน
 • งานปรับปรุงอ่างล้างจานห้องครัว ออฟฟิต
 • งานซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ
 • งานเปลี่ยนโคมไฟ Warehouse2
 • งานปรับปรุงแก้ไขห้องน้ำตัน
 • Installation Utility EBW9 PR No.RZ180 9-188
 • งานเทปูนฐานแทงค์น้ำ
 • งานเทปูนฐานพระพรหม
 • งานปูกระเบื้องยาง Office ชั้น 2
 • งานซ่อมกระเบื้อง Office 2nd Floor
 • งานต่อเติมห้องล้างจาน
 • Lighting Installation for factory fence Luminaires
 • Installation works for Plug for Insect Repellent
 • Lighting Installation Works at Warehouse Area
 • Sensor Installation Work for 2 Sets
 • Submersible Pump Kawamoto
 • Additional Works at waste water treatment station
 • งานตรวจเช็คระบบไฟฟ้า Warehouse
 • งานเปลี่ยนแมกเนติก
 • งานซ่อมท่อน้ำดี
 • งานซ่อมน้ำรั่วผนังและสำนักงาน Office
 • ปรับปรุง Circuit Breaker
 • ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 • ปรับปรุงเบรคเกอร์ไฟฟ้า
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า ท่อไฟฟ้า รางไฟฟ้า สำหรับเครื่องจักร
 • งานปรับปรุงซ่อมท่อห้องน้ำในไลน์ผลิต
 • ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าทั่วไป
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าเครืองจักรต่างๆ เช่น เครื่องจักรรีดท่อ เครื่องทำพาเลท เป็นต้น
 • จำหน่ายออกแบบติดตั้งแสงสว่าง ในและนอกโรงงาน
 • จำหน่ายออกแบบติดตั้ง ตู้ควบคุมมอเตอร์
 • งานปรับปรุงตู้ distribution board
 • ติดตั้งปรับปรุงท่อร้อยสายไฟ และลากสายไฟฟ้า
 • ติดตั้งเดินสายอุปกรณ์เครื่องมือวัด และระบบควบคุม
 • ติดตั้งและปรับปรุงระบบกราวด์โรงงาน
 • ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าทั่วไป
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าเครืองจักรต่างๆ เช่น เครื่องจักรรีดท่อ เครื่องทำพาเลท เป็นต้น
 • จำหน่ายออกแบบติดตั้งแสงสว่าง ในและนอกโรงงาน
 • จำหน่ายออกแบบติดตั้ง ตู้ควบคุมมอเตอร์
 • งานปรับปรุงตู้ distribution board
 • ติดตั้งปรับปรุงท่อร้อยสายไฟ และลากสายไฟฟ้า
 • งานปรับปรุงตั้งระบบรางไฟฟ้า และท่อไฟฟ้า
 • งานลากสายไฟฟ้าใหม่
 • งานติดตั้งตู้โหลดเซนเตอร์
 • งานปรับปรุงระบบกราวด์ หม้อแปลง
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า ลม น้ำ และ LAN สำหรับเครื่องจักร
 • ออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า
 • งานติดตั้งตู้ distribution board
 • ติดตั้งและเดินระบบควบคุม
 • ติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
 • จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Instruments) - Thermocouple
 • ทดสอบระบบ
 • งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า รางสายไฟ
 • ติดตั้งและลากสายไฟ
 • ออกแบบและติดตั้ง Power Plug
 • ติดตั้งและปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้า และตู้ควบคุมมอเตอร์
 • ปรับปรุงติดตั้งท่อร้อยสายไฟ และรางไฟฟ้า
 • งานเดินสายไฟฟ้า และสายควบคุมใหม่
 • ปรับปรุงระบบ Fire Alarm
 • ปรับปรุงระบบโทรศัพท์
 • ติดตั้งและเดินสายอุปกรณ์เครื่องมือวัด Instrument
 • จำหน่ายและติดตั้งระบบแส่งสว่าง ภายในและนอกอาคาร
 • งานปรับปรุงตู้ distribution board
 • ติดตั้งและปรับปรุงท่อร้อยสายไฟฟ้า
 • ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า และลากสายไฟฟ้า
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมโครงการ CGL#3 Expansion Project
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมโครงการ Galvolume Project
 • ติดตั้งระบบ ไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักร
 • ติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์
 • งานติดตั้งตู้ distribution board
 • ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า และ รางสายไฟ
 • ติดตั้งและลากสายไฟฟ้า
 • ทดสอบระบบ
 • ออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่างในโรงงาน
 • ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (ลากสายไฟ เดินท่อไฟฟ้า รางแลคเดอร์และอื่นๆ)
 • ออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าและตู้ควบคุมมอเตอร์
 • ออกแบบและติดตั้งระบบปรับปรุงค่า Power fuiter
 • ออกแบบและติดตั้งระบบกราวด์
Visitors: 5,134