ผลงานที่ผ่านมา

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของเรา

 

ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟ

ตู้เมนไฟฟ้า ตู้ควบคุมมอเตอร์ หม้อแปลง ระบบกราวด์และระบบล่อฟ้า

                    

                    

                    

 

ออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่างภายในและนอกอาคาร โรงงาน

                    

 

รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม และรับสร้างบ้าน

                       

Visitors: 5,368